Lầu Nam Quang

Cương Thi Tái Thế
5.5
20/20 Tập
Cương Thi Tái Thế
Phim Cương Thi Tái Thế trọn bộ Lồng tiếng Bối cảnh của phim Cương Thi Tái Thế được lấy vào những năm cuối đời nhà Thanh. Phim bắt đầu từ việc đại sư bắt ma Trương Khả Dĩ (do Sở Nguyên đóng) cùng hai đệ tử là Trương Bắc Bình (do Tiền Tiểu Hào đóng) và Trương Nam Kinh (do Lê Diệu Tường ...
5.5 /2